Derfor blir forskning helt avgjørende for den norske omstillingen

Det forteller Morten Dalsmo i SINTEF IKT i den nyeste podkast-episoden til ”De som bygger det nye Norge”. Den 48 år gamle konserndirektøren ville etter 20 år i næringslivet, med bakgrunn i blant annet ABB og IBM, jobbe med omstillingen av Norge. Da falt valget på SINTEF.

Vekk med silotankegangen

– Det valget var ganske opplagt for min del, siden jeg har et hjerte for forskning, men også for omstilling. Vi går inn i en spennende tid hvor vi trenger å ha et fokus på forskningsdrevet innovasjon. Der har SINTEF og instituttsektoren en viktig rolle å spille. Vi har vist at vi gjennom tidlige omstillingsprosesser kan være med å jobbe sammen med næringslivet på en god og konstruktiv måte, sier han.

Dalsmo trekker frem det norske oljeeventyret som et eksempel på at industrien ikke kun har blitt skapt av næringslivet eller politisk styring alene men gjennom et samspill mellom flere grupper.

– Vi har vist flere ganger at vi kan bygge opp noe fra bunnen av ved å ha et godt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, akademia og forskningsinstitutter. Jeg synes det vi har greid innenfor oljenæringen er et strålende eksempel på det. Når vi skal utvikle nye områder i enda større grad må vi se hvor vi har våre komparative fortrinn.

Ønsker økt teknologiforståelse

Han forteller at det er viktig at den generelle teknologiforståelsen øker, både i styrerommene og hos politikerne.

– For det første er dette noe ledelsen på erkjenne. Det er viktig at ledelsen og styrene forstår det som skjer og de enorme endringene. Jeg mener det er for lite teknologikompetanse innen norsk ledelse og norske styrer.

– Dette er noe politikerne forstår i større og større grad. Obama tilknyttet seg teknologisk kompetanse i sin presidentperiode og dette kommer til å bli viktigere og viktigere fremover. Jeg registrerer også at Joans Gahr Støre har knyttet til seg noen nå. Jeg tror Erna i sitt digitaliseringsutvalg vil gjøre det samme. Det er alt for få teknologer som stiller til valg og det er vår egen skyld men slik er det jo bare.

Dette er spennende fordi:

Morten Dalsmo har enormt mye praktisk erfaring fra tunge teknologimiljøer og SINTEFs forskningsmiljø.
I denne episoden vil du lære:
Hvordan forskning tidligere har vært med på å skape nye industrier
Hvordan forskning, politikk og næringsliv kan samarbeide for å skape bærekraftige forretningsmodeller.

Hør episoden her: