Tittel: Bærekraft er rød, grønn og blå.
Oppsummering:
Bærekraft har lenge dreiet seg om ansvarlighet. I det siste har bærekraft også blitt den største vekstmotoren i økonomien og i finans, særlig på lang sikt. Vi har også fått øyne opp for flere farger: den er ikke bare grønn (natur), men også rød (samfunn) og blå (innovasjon). Vi skal snakke om hvordan DERE, som bedrift og individer, kan drive bærekraft fremover på en måte som spiller på deres kultur, historie og styrker.

Tittel: Digital verdiskapning
Oppsummering:
Digitalisering er en sentral vekstmotor, og teknologi blir den største maktfaktoren i fremtiden. Det er opp til oss å utnytte disse mulighetene. De skaper nye muligheter på tre plan: effektivisering (samme tjenester og produkter vi har i dag, bare billigere, raskere, bedre), nye forretningsmodeller (nye tjenester og produkter som oppfyller nye behov) og bærekraft (som langsiktig vekstmotor). ). Vi skal snakke om hvordan DERE, som bedrift, individ og region, kan gjøre dere robuste og sterke i den nye teknologiverden.

Tittel: Makrotrender og muligheter etter Korona
Oppsummering:
Pandemien skaper store omstillingsmuligheter – disrupsjon har blitt tvunget på oss, og vi har brukt 14 dager på noe som under normale omstendigheter ville tatt 14 år. De som ser muligheter i denne brutale omstillingen vil komme ut som førende aktører i en etter-pandemi tidsalder. USA og Kina tar posisjoner, men det gjenstår en unik posisjon ledig som passer Norge som hånd i hansken. Vi skal snakke om hvordan DERE, som bedrift, individ og region, kan bli med på å videreutvikle denne posisjonen for fremtiden.

Tittel: Det nye arbeidslivet og ledelse etter Korona
Oppsummering:
Vi har blitt vant til digitale møter og digitale arbeidsprosesser gjennom pandemien – men hva er bedre og hva er verre i denne nye normalen, når det gjelder arbeidsliv? Vi har effektivisert en del, men vi har mistet noe av det sosiale limet. Resultat-fokuserte, rutinemessige møter går bedre digitalt, men møter som tar opp saker som er kreative, komplekse eller krevende er best når deltagerne er fysisk samlet. Ledelse på avstand kan være like bra som fysisk ledelse, men nye teknikker må til. Hva har vi lært om det nye arbeidslivet fra Korona og hvor kommer digitalisering inn og frem? Vi skal snakke om hvordan DERE, som bedrift og individer og region, kan bli med på å utnytte den nye normalen i arbeidslivet og i samfunnslivet.

Tittel: Tokter for Norge og for oss
Oppsummering:
Mariana Mazzucato har endret innovasjonspolitikken i hele Europa med sine bøker «The Value of Everything», «The Entrepreneurial State» og «MIssion Economy». Hun snakker om samlende storprosjekter, retningsgivende innovasjon som skaper et taktskifte og proaktiv strategi for nasjonal vekst. Jeg foreslår noen slike prosjekter for Norge, basert på våre historiske styrker og bragder, som en del av ny nasjonal strategi for digitalisering. Hver region i Norge har sine styrker, og jeg bygger på slike lokale og nasjonale ideer om vekst på tvers av teknologier og fag.

 

Tittel: Staten og dataen – boken og visjonen
Oppsummering:
Jeg har skrevet en bok i to utgaver: først Digital Dugnad, som så ble sendt ut til 200 gode tenkere i Norge, som videre hjalp med å lage en felles konklusjon om gode strategier for Norges digitale fremtid. Slik ble boken Staten og dataen til. Norge har imponerende innovativ offentlig sektor, og kan bruke staten som utviklingsplattform som få andre land. Staten er en god langsiktig eier, men hvordan blir den en utålmodig utvikler for fremtiden som kommer altfor fort? Mitt svar er at fremtiden kommer bakfra. Vi har gjort det før, blant annet med 10 oljebud. Jeg pakker ut tanken om hva digitale fremtidsNorge kan og bør lære fra sin utviklingshistorie, og jeg legger frem 10 digitale saker for hvert Stoirtingsparti for å starte neste samtalerunde. Hva mener dere? La oss prate

om hvordan DERE, som organisasjon, individ og region, kan være med og skape politikk for fremtiden.

 

Del denne siden

Facebook
Twitter
LinkedIn