Nå må også Norge endre seg

– Mange tenker at vi kommer til å klare oss men jeg er ganske sikker på at også Norge må endre seg. Og de som jobber i bedriftene må være med på endringen. Hvis ikke kommer andre som overtar, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Feiling som kompetanse

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20 000 virksomheter som utgjør 225 000 arbeidsplasser. Vibeke Hammer Madsen er administrerende direktør i organisasjonen og har ukentlig kontakt med sine medlemmer. Hun etterspør en prøve og feile-kultur i Norge, også i de større selskapene.

– Det å bygge en entreprenørskapskultur går ut på å se på det å feile som en kompetanse. Nemlig det å tørre å gå på tryne, tørre å gjøre feil. Der har vi et stykke å gå i Norge. Det tror jeg blir viktig med tanke på det skiftet vi nå står i for å få nye jobber raskt opp og gå, forteller Madsen.

Endring i eksponentiell rekordfart

Den administrerende direktøren mener også at det er viktig at veien fra de politiske beslutningene til handling må bli kortere.

– Noe av det politikerne våre må tørre å gjøre det er å prøve å sette et tempo og se på hvordan en del prosesser kan gå raskere. Hvis du får til en lovendring på under ett år så er de veldig fornøyde. Men ett år er en veldig lang tid i den situasjonen vi er i nå, forteller hun.

Virke-direktøren mener også at det er viktig å inkludere service- og tjenestenæringen i den politiske diskursen om norsk næringsliv.

– Regjeringen og politikerne generelt må i enda større grad snakke opp hele norsk næringsliv. Fortsatt snakker vi ut ifra et industrifokus. Det har vi gjort i alle tider. Industrien er viktig men det er faktisk slik at ¾ jobber innen tjenestenæringene. Det er med offentlig sektor, legger hun til.

Dette er spennende fordi:

  • Virke har som næringslivets nest største hovedorganisasjon god oversikt over hva slags utfordringer og behov det norske næringslivet har.
  • Vibeke Hammer Madsen kjenner godt til de politiske mekanismene og har konkrete eksempler på hva politikerne må gjøre for å bidra positivt til et norsk næringsliv i endring.