Kan KI redde livslang læring?

Behovet for ny kompetanse er skyhøyt og strekker seg over alle fag, bransjer og. Vi trenger et nytt opplæringssystem som skalerer fra de få til de mange, og som fornyer seg raskt. Vi er sjanseløse uten at KI blir aktivt med for å realisere ambisjonen om fleksibel og livslang læring i Norge.

Les hele artikkelen på https://www.digi.no/artikler/debatt-kan-ki-redde-livslang-laering/544168