“Vi spiser oss mette på digitalt godteri” – Kampanje, 14.12.16

Silvija interviewed on the major media events in 2016 (web article, in Norwegian)

http://kampanje.com/tech/2016/12/–facebook-er-ikke-en-nyhetskanal/

Kampanje, 14.12.2016