Rektor ved HiOA: Setter teknologi på timeplanen med faget Tech.Phil – Curt Rice, HiOA

Hvert år sender han 7.000 studenter ut i arbeidslivet. Nå vil rektoren ved landets største høgskole at studentene går inn i arbeidslivet med grunnleggende forståelse for teknologi. 

Innen januar 2019 kan 20.000 studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus sette seg inn i et nytt fag. Da rydder rektor Curt Rice plass til faget, Tech.Phil.

Emnet skal sette teknologi på timeplanen til alle studenter som ønsker det.

— Kurset skal gi studentene de grunnleggende kunnskapene som kreves for å kunne utnytte potensialet i teknologien. Samtidig som de skal gjenkjenne begrensninger og potensielt skadelige konsekvenser for arbeid og samfunn, forteller Rice.

I episode #38 av ‘De som bygger det nye Norge’ møter du rektor ved HiOA, Curt Rice. Sammen med programleder Silvija Seres snakker de om dagens og fremtidens skole, livslang læring og hvordan man kan frigjøre seg fra klassiske strategier og modeller. Hør episoden i margen til høyre.

Hva er Tech.phil?

Faget har arbeidstittel Tech.Phil, men Rice forteller at de vurderer å bytte navn til Teknologi og Samfunn.

Rice forteller at for å møte samfunnets behov og raske utvikling, blir det stadig viktigere å koble sammen teknologi og andre fagfelt. Planen er å starte med en pilot av faget sommeren 2018. Og fra januar 2019 skal emnet undervises tre ganger årlig.

— Målet er å skape fremtidige yrkesutøvere som er bevisst sin rolle i det samfunnet de skal operere i. De skal utvikle ferdigheter og kunnskap. Og de skal forstå og kommunisere godt både med andre yrkesgrupper, og mennesker de vil møte i ulike arbeidssituasjoner.

Han forteller at ny teknologi og digitale løsninger påvirker alle sektorer i nærings- og arbeidslivet.

— Arbeidsoppgaver kan løses på stadig nye og potensielt mer effektive og fleksible måter. Dermed øker også etterspørselen etter arbeidstakere som har kompetanse til å håndtere denne utviklingen, forklarer Rice.

Hva mener studentene?

Hanne Beck studerer medier og kommunikasjon på tredje året ved HiOA og syns dette er et godt tiltak. Hun ville gjerne hatt emnet hvis det hadde blitt tilbudt under hennes studieløp.

— Jeg tenker umiddelbart at det vil være veldig nyttig og et interessant emne. Vi lever i et samfunn hvor teknologien utvikles utrolig fort, og det kan være vanskelig å henge med, sier Beck.

Beck mener grunnleggende forståelse for teknologi ville vært verdifullt for veien videre.

— Jeg synes det er positivt at man som student i alle studieløp får grunnleggende innsikt i hvilke muligheter som åpner seg som følge av den teknologiske utviklingen, forteller hun.

Vil gjøre studentene attraktive

Gjennom faget vil studentene lære å identifisere mulighetene og hvordan de kan bruke teknologi til å fremme inkludering og deltakelse. Emnet skal dekke alt fra teknologidesign til prinsipper for programvareutvikling og juridiske spørsmål knyttet til digitalisering.

— Digital kompetanse er en helt sentral faktor for å sikre at våre kandidater har den kunnskapen de trenger. Men også for å være attraktive på dagens og morgendagens arbeidsmarked, forteller Rice og fortsetter:

—  Våre studenter går ut i et arbeidstempo som er høyere enn noen gang. Vi er nødt til å utdanne dem både til å praktisere sin profesjon i morgen og til å være med på å utvikle profesjonen om ett år.

 «Blended learning»

Rice forteller at kurset bruker blended learning, som betyr at de skal bruke fire uker i klasserommet og fire uker på nettet. Studentene skal selv ta en aktiv rolle i læringen i faget.

—  De skal lære gjennom å lese, men enda viktigere — gjennom å gjøre. I løpet av kurset skal de ta initiativ til å gjennomføre et prosjekt innenfor sitt eget fagområde. Prosjektet vil bli formet av studentens og feltets egne behov. Prosjektene blir en integrert del av forelesningene og diskusjonene. Slik vil studenter og undervisere lære av hverandre og bidra til den utviklingen av kurset.

Vil du vite mer? Hør podkastepisoden med Curt Rice i boksen under.

Denne episoden er spennende fordi:

  • Curt Rice har spennende bakgrunn
  • Teknologiforståelse blir viktigere uansett utdanning og sektor
  • Dagens studenter utdanner seg til jobber som ikke eksisterer

I denne episoden vil du lære:

  • Om dagens og fremtidens skole
  • Om Tech.Phil
  • Curt Rice sine tanker om fremtidens utdanning
  • Livslang læring