Barna våre må alle være gründere – DN 30.mars 2017

Hvordan forbereder vi våre barn på en fremtid hvor over halvparten av jobbene som de vil jobbe med ikke er blitt funnet opp ennå?

Fremtiden er digital, og flere yrker kommer til å kreve at vi besitter digital kompetanse og ferdigheter. Vinnerne i fremtidens arbeidsmarked blir de med høy teknologisk kompetanse og god mestring av realfagene (Stem som står for Science, Technology, Mathematics, Engineering).

Det siste året i Norge har mange ønsket å dulte ungdommen i denne retning, blant annet ved å legge mer vekt på programmering og bruk av dataverktøy i undervisningen. Vi har sett gode kampanjer med mål om å «lære kidsa å kode», og flere samfunnsfag berikes med digitale midler. Det er bra. Men fremtiden vil kreve mer av oss.

Les hele kronikken:

http://www.dn.no/etterBors/2017/03/30/2049/Innlegg/-barna-vare-ma-alle-vaere-grundere