Derfor må man tenke globalt fra første stund

Gründere må tenkte globalt fra første stund og vi må flere ut i verden som vokser raskere. Det forteller den tidligere Innovasjon Norge-direktøren Anne Worsøe.

Nå jobber Anne som partner i det digitale produkutviklingsstudio Backen & Bæck. Til tross for at de startet opp for kun fem år siden har de vokst raskt og teller nå 45 ansatte fra 14 ulike nasjonaliteter.

Bedriften har vokst veldig fort. Vi jobber mye med tung teknologi, typisk AI (Artificial Intelligence) og maskinlæring. Det startet da vi ansatte en CTO med doktorgrad i maskinlæring. Da han ble ansatt var det ikke umiddelbart et prosjekt til han, så han begynte å utvikle en ny teknologi som heter orbit, forteller Worsøe.

Det mest kjente eksemplet som de har jobbet med er nok fotballjournalisten de bygde for NTB. Da ble det satt strenge krav, blant annet skulle ikke desken kunne oppfatte at det var en robot.

– Det interessante her er at teknologien ble laget fra bunnen av i Norge, bryter Silvija Seres inn.

Trenger flere kvinnelige gründere og investorer

Anne Worsøe har hatt en viktig stemme når det gjelder å øke andelen kvinnelige investorer og gründere.

– En ting er kvinnelige gründere. En annen ting er kvinnelige investorer. Det var en stor diskusjon i Silicon Valley da jeg bodde der. Jeg trodde at alt var bedre i Norge, men så flyttet jeg tilbake og så at det var jo ikke det. Vi så noen uheldige utslag der det var mye testosteron, sier hun.

Dette må endres på, mener Worsøe.

– Kvinner har aldri hatt mer kapital og kompetanse enn i dag. Det å komme inn på eiersiden i bedrifter og få aksjer, samt være med å utforme neste generasjon næringsliv er en viktig, demokratisk prosess. Det handler om å forme det samfunnet som vi skal være en del av. Jeg tror på mangfold som sådan, ikke bare mellom kvinner og menn, for å få et sunnere klima, forteller hun.

Gründere må bli flinkere til å skalere

Silvija legger i podcasten til at Worsøe har vært dyktig på å formidle viktigheten av salg, markedsføring og partnerskapsbygging.

I Silicon Valley har det gjerne vært slik at hvis man ikke klarer å bevise at idéen er skalerbar innen 18 måneder, så legger man heller ned. Da slipper man å kaste bort egen tid og investorens penger på noe som forblir smått. For å få det til må man jobbe tett med markedet for å få fort bevise om noe fungerer, forteller Worsøe.

Hun legger til at den største klassiske fella er å bli oppslukt i kodingen og å ha det perfekt, men at man glemmer om det virkelig fungerer. Vil markedet faktisk ha det?

– Et eksempel er No Isolation. Karen (Dolva) og de andre i bedriften har brukt masse tid på å teste produktet sitt mot barn. Lærere, sykehus og foreldre kom med passe input, men det brydde de seg ikke om. Når de gikk ut i markedet så visste de at de hadde et produkt som var testet og som svarte til barnas behov. Det er en fremgangsmetode som virkelig er til etterfølgelse.

Dette og masse mer går Silvija Seres og Anne Worsøe i gjennom i episode 3 av podcasten ’De som bygger det nye Norge’.

Dette er spennende på grunn av:

  • Annes evne til å se Norge fra utsiden, med hennes erfaring fra Silicon Valley.
  • Hennes sterke stemme i forhold til mangfold og for å øke andelen kvinnelige investorer og gründere.

I denne episoden vil du lære:

  • Hvorfor det er viktig med mangfold i norske bedrifter.
  • Hvorfor man må fokusere mer på salg, markedsføring og partnerskapsbygging.
  • Hva vi må gjøre annerledes i Norge kontra miljøer som Silicon Valley.
  • Annes tre beste tips til å lykkes i den digitale transformasjonen.