Om meg

Jeg er en 52-år gammel matematiker, investor, styreleder og utvikler, opprinnelig fra gamle Jugoslavia. 

Jeg har jobbet som forsker i Norsk Regnesentral i Norge, som foreleser ved Institute for Mathematical Sciences i Oxford, som utvikler i Alta Vista i Silicon Valley, som leder i Fast Search & Transfer i Norge, og masse mer som leder i diverse roller i Kina, Frankrike, Saudi Arabia, USA og Sverige. Jeg har en Ph.d. fra Oxford, en MBA fra INSEAD, og Sjefskurset fra Forsvaret. Jeg har fått ODA prisen og sitter i internasjonale ekspertgrupper og utvalg. Men den viktigste læringen jeg har er gjennom å aldri slutte å lære, fra bøker, fra media, fra arbeid, fra styrer, fra utvalg og fra samtaler og samarbeid med mennesker og organisasjoner, og hvert foredrag jeg holder er det jeg som lærer mest av. Ved å tenke godt gjennom hvem nettopp dere er, og hvilke viktigste muligheter og utfordringer jeg tror dere har foran dere, utvikler vi Norge sammen til det mest fremoverlente stedet i verden.

Jeg har en unik tverrfaglig bredde og dybde, og bruker den med stor lidenskap for å utvikle vårt samfunn, og alle organisasjoner og mennesker jeg møter. Jeg ser på verden gjennom tre briller: teknologi, samfunn og forretning, og prøver å kombinere disse tre på en måte som er virkelig bærekraftig med en lokal og egen stil. Jeg blir ofte spurt om jeg er teknologioptimist eller teknologipessimist. Jeg er ingen av delene, for jeg mener at vi alle må være teknologiopportunister. I mine foredrag griper jeg alltid an dette dilemmaet: hva betyr det for nettopp deg og din organisasjon å være en teknologiopportunist? Hvilke nye muligheter oppstår av pandemien, av disruptiv endring og digitalisering, av det nye arbeidslivet, av den nye bærekraften? Hva kan du gjøre, på en unik og inspirert måte? Hva er det nye oppdraget ditt? Sterkt motivert og med masse energi, jeg pleier å forklare vanskelig og komplekse ting på en lett forståelig og inspirerende måte, og er en lokal Martin Luther King for å gi endringsenergien min videre til deg og ditt team. 

Jeg har en kollega som spøkte med at han skal ta betalt for sine foredrag per antall latter som han frembringer. Jeg hadde ikke gjort det stort med den forretningsmodellen, og heller ikke med å ta betalt per antall svar jeg gir. Men hvis vi tok betalt per antall spørsmål jeg kommer til å legge igjen i ditt og dine ansattes hode, ville jeg være den best betalte foredragsholderen i landet. Jeg tror det er vesentlig oppgave når vi samles: å invitere folk til å tenke nytt, å forstå nye sammenhenger, og å ville noe mer. Er du med? Jeg håper vi får tenke nytt sammen, nå, fordi også den lange fremtiden haster og starter nå.

Motivasjon

En vis mann sa til meg, «Folk sier at livet er kort. Det er ikke kort – det er veldig langt. Det er bare at tiden går så veldig fort.»

 Slik var det også med 2022 – et langt år som gikk så veldig fort. Utgang av pandemien, Ukraina krigen, energikrise, logistikk krise, ressurskrise. Mangel på arbeidskraft, sykepleierstreik og lærerstreik, cyberangrep og mye mer. Men alt dette er bare kortsiktige kriser foran to grunnleggende, verdens-transformerende krefter – digitalisering og klimaendringer. WEF sine topp 10 risiker er ugjenkjennelige fra 1, 2 eller 3 år tilbake. Verden er volatil, usikker, kompleks og tvetydig.

Denne nye dynamikken krever masse læring fra alle, i like stor grad i privat og offentlig sektor. Og for at læringen skal kunne skje ved siden av travle jobber og krevende hverdager, så må det mye god og relevant inspirasjon til. Det motiverer meg. Jeg liker å se koblinger og sette lys på konkrete muligheter for samfunnet, bedriftene, organisasjonene, lederne og individene på tvers av alle bransjer i Norge. 

Jeg lærer masse underveis, fra fremoverlente bedrifter og organisasjoner som vil dele sine beste erfaringer og har etter hvert mange læringsstier og fagløyper som jeg kan ta dere med på. Jeg liker å gjøre det vanskelige og komplekse forståelig og relevant, for alle som jobber og lever i Norge. Fra helsefagarbeidere og fabrikkarbeidere til professorer, gründere og politikere – jeg vet at vi er gode når det gjelder. Vi er faktisk best når det gjelder. Jeg holder foredrag for å få denne styrken opp og frem, på en faglig dyp og pedagogisk bred måte.