“Vi tar ikke innover oss hvor fort og brutalt dette skjer” – DN 6.1.17

Silvija interviewed as a founder and investor in major daily business paper (printed and web article, in Norwegian)

https://www.dn.no/grunder/2017/01/05/2057/Handel/-vi-tar-ikke-innover-oss-hvor-fort-og-brutalt-dette-skjer

Dagens Nærngsliv, 06.01.2017