Skape kultur for omstilling og nyskaping

Få norske ledere vet hvordan innovasjon skjer i en virksomhet, forteller Birger Magnus.

Birger Magnus er styreleder i NRK og Kolonial. Han satt også i ledelsen til Schibsted da de gikk inn for å bli et digitalt medieselskap på midten av 90-tallet.

– Nøkkelpersoner i styret forsto at dette kom til å bli viktig og være på høyde med den industrielle revolusjon. Det var tanker vi hadde allerede i 1995-1996. Det betyr at da vi fikk en motvind i form av en børskollaps i forbindelse med dot com-boblen så forstår styret at internett ikke nødvendigvis er over.

Schibsted sin internettstrategi kom på 90-tallet før Microsoft fikk sin egen forteller Birger Magnus.

– Det er viktig å ha en visjon på plass og den må være veldig ambisiøs. Det nytter ikke med inkrementell. Man må se et bilde frem i tid som er dramatisk annerledes. Og i Schibsted betød det at vi i 1995 tenkte på 2010.

– Må forstå hele spekteret

Birger Magnus forteller at det er vesentlig at norske toppledere forstår hvordan innovasjon skjer i en virksomhet. Både hvordan den forstyrrer eksisterende forretningsmodellene men også gagner bedriften.

– Det er viktig å forstå hvordan innovasjon utvikles i en virksomhet. Det er det veldig få toppledere som forstår virkelig godt, ikke sikkert jeg forstår det heller. Man må forstå hele spekteret mellom det disruptive som utfordrer egne forretningsmodeller til det litt mer inkrementelle som gjør at de produkter og tjenester du leverer og arbeidsprosessene blir stadig litt bedre år for år.

Tørre å feile

Videre forteller Birger Magnus det er viktig å teste og tørre å feile. Han mener også at det er vesentlig å forstå at digitaliseringer krever en annen tilnærming enn de analoge prosessene.

– Da er man nødt til å eksperimentere. Der bommet vi mange ganger i Schibsted. Vi hadde forretningsmodellen til Scandinavia online (SOL.no). Så regnet vi helt tradisjonelt på det. Vi trodde at vi kunne ta betalt for abonnement. Hadde vi startet med å eksperimentere hadde vi tidlig forstått at det skulle mye til å ta abonnement for alle på Scandinavia online.

– Det er også viktig å tenke strategi på en litt annerledes måte en det man har gjort. Innenfor den digitale verden er det slik at du ikke kan ha for langsiktig punktstrategi. Det skiller seg veldig fra den fysiske verden der man tradisjonelt har jobbet med markedsstrategier som er 3-5 år frem i tid. Det er meningsløst i den digitale verden.

Det viktigste jeg har lært er at du må finne ut hva du skal teste interaktivt direkte i markedet. Feile, feile hurtig og lære på nytt igjen.

Denne episoden er spennende fordi:

  • Birger Magnus jobbet i Schibsted i en viktig periode for selskapet
  • Han er også investor i spennende start-uper

I denne episoden vil du lære:

  • Hvorfor digitale prosesser har en helt annen dynamikk enn de analoge
  • Hvordan bruke prøving og feiling som metodikk for produktutvikling.

Vil du høre mer om ledelse, teknologi, innovasjon og endringer? Sjekk ut podkasten `De som bygger det nye Norge` i samarbeid med Silvija Seres.