Lære, forkaste og feile fort – testing er den nye utredningen

– Du har ikke lenger tiden eller muligheten til å kjøre de lange utredningene og så bestemme seg etter at man har gjort de grundige analysene, forteller Fredrik Winther i Oslo Business Region.

Hør episoden her:

Fredrik Winther er Managing Director i Oslo Business Region. De arbeider med å øke antall oppstartsbedrifter med internasjonalt potensial, kombinere oppstartstjenester med internasjonal profilering og regional forretningsutvikling. Winther forklarer at flere bør eksperimentere og tenke som de store teknologiselskapene.

– Det man må gjøre er å sette i gang med mange eksperimenter. Det kan man lære av de som virkelig lykkes. Si at 3 av 100 lykkes hos Google eller andre store selskaper. Da er det enkel matematikk; du må kjøre på med mange eksperimenter og se hva som egner seg for fremtidig vekst. Det er nok den overgangen som er aller størst, nemlig å lære at å eksperimentere er den nye utredningen, sier han.

Han forteller videre at Edison forklarte det godt da han utviklet den første lyspæren med glødetråd. Da den amerikanske oppfinneren etter 10.000 forsøk ble spurt om han ikke var lei av å feile repliserte han enkelt: «Jeg feilet aldri, jeg lærte bare hva som ikke fungerer».

– Det er en tilnærming mange kan lære og ha mye glede av, sier Winther

Mer samarbeid mellom stat og privat næringsliv

Den modellen av politikerne bare skal lage rammebetingelser og så må næringslivet finne ut av det den er veldig utdatert når det gjelder å finne løsninger, mener Fredrik Winther.

– Man må bestemme seg for noen områder og gjøre den prioriteringen. Prioritering bør gjøres i samarbeid med politikk. Politikere kan ikke lenger tenke at de ikke kan være med på valget og at det er noe det private næringslivet selv må finne ut av. De skal ikke bare finne skattemessige eller andre nøytrale rammer på det. Det som var 80-tallets klassiske næringspolitikk med næringsnøytralitet, ja den tid er over.

Reguleringene og de føringene som må legges politisk må gjøres med en type innsikt som bare kan gjøres hvis man har en tett dialog med de som skal gjøre jobben.

– Det er kanskje å banne litt i innovasjons- og entreprenørkirken, men i Norge må vi innse at det er offentlig sektor som sitter med kapitalen, forteller han.

Dette er spennende fordi:

  • Fredrik Winther har spennende perspektiver på hvordan offentlig sektor og det private næringslivet må samarbeide videre
  • Det er et kulturelt skifte som har skapt sterke gründermiljøer

I denne episoden vil du lære:

  • Viktigheten av å tenke som de store teknologiselskapene ved å utvikle ting fort, legge fra seg det som ikke fungerer og bygge videre på det som fungerer.
  • Hvordan Oslo blir sett på som gründerby i utlandet.

Hør episoden her: