Hvordan lede forskning? John-Arne Røttingen, Norges Forskningsråd

— Det er en utfordring å la ulike fagdisipliner slippe til likeverdig og samarbeide, forteller adm.dir. i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen.

Årlig fordeler forskningsrådet ni milliarder til forsking og innovasjon. De jobber også med å øke internasjonalt samarbeid og skape møteplasser. I podkastepisoden forteller direktøren om  hvordan det er å lede forskning og hvordan det kan være utfordrende.

— Alle sier: «vi vil ha humanister med på laget», men de blir ikke trukket inn før problemstillingen er satt. Da kommer de heller ikke inn med sine interessante og faglige spørsmål tidlig nok, forteller han.

Røttingen er epidemiolog, har forsket på infeksjonssykdommer og var med på å bygge opp Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Før han ble adm.dir. I Norges Forskningsråd kom han fra samme stilling i Folkehelseinstituttet.

I episode #46 av podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’møter du adm.dir. i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen. Sammen med Silvija Seres snakker de om forskning, naturlige og menneskeskapte epidemier og vaksinering. Du kan også høre Røttingens råd til de som leder forskning.

 

Noen kan tenke at naturlig immunitet er bedre enn kunstig. Og at det derfor er bedre å bli eksponert, enn å bli vaksinert. Det er det ingen kunnskap som tilsier