Fra tradisjonelt rederi til havets Amazon

– Det å ligge i forkant og være med på å påvirke næringen tror vi er viktig. Det kan ha en pris i begynnelsen, men vi tror det er den eneste veien for å være her for alltid, forteller Jan Eyvin Wang i rederiet Wilhelmsen.

I 160 år har Wilhelmsen vært et tradisjonelt rederi med frakt av ulike varer mellom kontinenter og landegrenser. Nå driver de også med levering av varer og tjenester til det maritime næringslivet.

Det maritimes Amazon

– Alle båtene som er ute og seiler de bestiller alt fra sylindere, mat, tau og hva det måtte være. Vi har over hele verden levering av slikt utstyr til båter.

Også for Forsvaret spiller Wilhelmsen en viktig rolle.

– Når de har øvelser i Norge og det kommer mange NATO-land hit så har vi laget en portal hvor de bestiller alle varer og tjenester de trenger for å være host nation. Det kommer kanskje 50 000 soldater hit og de skal ha sted å bo, de skal ha vei, toaletter, mat og utstyr. Alt dette bestilles gjennom denne nettsiden som vi har utviklet sammen med Forsvaret, forteller Wang.

Det at Wilhelmsen griper muligheten til å skape nye forretningskonsepter mener Jan Eyvin Wang sier mye om rederiet.

– Jeg tror det går mye på kulturen i selskapet; at man ser en mulighet. «Her er det ett eller annet som skjer, her kan vi finne en plass og rolle». Vi gjør mye for den maritime næringen. Vi leverer en tjeneste eller produkt til halvparten av alle båter som finnes på denne jorden, forteller Wang.

Former bransjen

Vi jobber fortsatt med den tradisjonelle rederivirksomheten, legger han til. Også på miljøfronten har Wilhelmsen ligget foran – og etter hvert – satt bransjestandarden.

– Det å ligge i forkant og være med på å påvirke næringen tror vi er viktig. Da blir du er former. Det kan ha en pris i begynnelsen, men vi tror det er den eneste veien for å være her for alltid. Og det skal vi.

Jan Eyvin Wang mener at HR og evnen til å finne løsninger har vært to av de viktigste faktorene for Wilhelmsen.

– Det er ikke et rederi det er et selskap som ønsker å påvirke og endre den maritime næringen. Og det er utrolig viktig for da tiltrekker vi oss folk som er unge og ikke bare ønsker å i Willhelmsen men vil gjøre en forskjell. Det er noe helt annet enn å bare ville jobbe i et rederi.

– Punkt nummer to er at vi er endringsvillige og vi har endret oss gjennom 160 år. Det vi gjør annerledes nå er at vi går fra å være B2B hvor vi jobber opp mot Toyota, Mercedes osv og har blitt mye mer fokusert på hva som skjer med end consumer. Hans eller hennes handlingsmønster kommer til å endre businessmodellen til våre kunder også.

– Skal du ha selvkjørende biler er det er det et produkt som ikke finnes i dag og da må vi definere hvilken rolle vi spiller i det nye område som er selvkjørende biler. Det er ting som ikke skal gjøres fremover men nytt som kanskje skal skje i fremtiden.

Dette er spennende fordi:

  • Wilhelmsen er et 160 år gammelt selskap som har vært i, og skjønner behovet for konstant utvikling; fra seil til olje via damp og nå med et bredere tjenestesortiment enn noensinne.

I denne episoden vil du lære:

  • Viktigheten og konkurransefortrinnet med å ligge foran bransjen og å være en former
  • Hvordan B2B også må ha et aktivt forhold til sluttforbrukers endring av forbrukeratferd og behov