Det politiske aspektet i den digitale transformasjonen

– Tidligere var konkurransefortrinnet å holde kunnskapen og informasjonen tett til sitt eget bryst. Nå er det deling av informasjon og samarbeid på tvers som er viktig, sier Else-May Botten.

Hun er næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet og er med som gjest i den nyeste episoden av podcasten ’De som bygger det nye Norge’.

De siste åtte årene har hun ukependlet til Stortinget fra sitt hjem i Molde og har hatt en viktig stemme i den næringspolitiske debatten. Før dette var hun i LO hvor hun besøkte opp mot 150 bedrifter i året.

– Jeg er opptatt av å ha en aktiv næringspolitikk. Vi må se hvor skoen trykker og hvordan man kan fylle verktøykassen for å hjelpe næringslivet i gang, sier Else-May.

Byråkrati for å motta offentlig støtte

I podcast-episoden påpeker Else-May viktigheten for norske bedrifter å ta i bruk verktøy som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova for å få økonomisk støtte.

– Innovasjon Norge er den nærmeste døren du banker på og er nok den mest effektive måten å få støtte fra det offentlige på. Likevel hører vi ofte at bedrifter må ha konsulenthjelp for å sende inn søknader og for å finne ut hvordan de skal få gjennomslag – og det liker vi ikke.

Gründere i dag ansetter ikke for å drive med offentlige søknadsprosesser, de ønsker å utvikle produkter og skape arbeidsplasser. Og da er det opp til oss å tilrettelegge for dette, påpeker Else-May.

– Klynger som har blitt etablert rundt om i landet har fungert bra fordi det utfordrer enkeltaktører innenfor et område, samtidig som vi ser at jo mer de lærer å samarbeide på tvers, vil få de til å forstå at de kan konkurrere på noen områder og samarbeide på andre områder. Det har igjen skapt nye markeder internasjonalt, sier hun.

Skape innovasjonskultur i det offentlige

Hun forteller også at det er vel så viktig at vi klarer å skape en innovasjonskultur i det offentlige, slik som i privatsektor.

– Jeg tror man er redd for å satse på innovative og nye aktører når det kommer til innkjøp i det offentlige. Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for ca. 500 milliarder i året som helt klart blir styrt av risikovurderinger. Det er viktig å kunne utfordre ledelsen i fylket, kommune og department, slik at vi ikke bruker penger på gårsdagens løsning. Terskelen for å kunne si i fra om løsninger som ikke fungerer må senkes.

Livslang læring og de riktige hodene

Når Else-May snakker med styrer og og næringsaktører bruker hun ofte å stille kritiske spørsmål til hvordan digitaliseringsprosesser skal gjennomføres.

– Det nytter ikke å sitte i et styre å legge en strategi på digitale løsninger og si at IT-ansvarlig skal ta den jobben. Da går man fort på trynet, og den risikoen bør man ikke ta. Her må man på jakt etter de riktige hodene for å kunne ta de beste avgjørelsene fremover, forteller Else-May.

Johan Brand i Kahoot mente at vi bygger det nye Norge med livslang læring. Det er Else-May helt enig i og mener dette er essensielt for å bygge talenter.

– Tidligere industriarbeidere jobbet i samme selskap i 40 år. Nå bytter man ikke bare bedrift i løpet av et par år, men du bytter også bransje. Dersom du har et fagbrev betyr ikke det at du kommer til å jobbe med det samme resten av livet, men du kan ta med den kunnskapen og bygge på videre – det gjør at livslang læring er viktigere enn noensinne, sier hun.

Samarbeid på tvers av næringer

På spørsmål om hvordan man kan få lov til å eksperimentere seg frem til gode nok svar og få muligheten til å feile på veien, er Else-May tydelig.

Det å sette forskning-, utdanning- og næringsmiljø tett sammen for å løse den type oppgaver er kjempeviktig. Vi trenger kompetanse i hele verdikjeden og verktøy som kan bygge oppunder at vi klarer å få til det, sier hun.

Hun påpeker også at det å gå fra gode idéer og den erfaringen du har til å bli en stor global aktør er en lang og krevende vei.

Det at man nå samarbeider på tvers av næringer og innenfor hele verdikjeden i hver enkelt næring er ganske nytt. Tidligere var konkurransefortrinnet å holde kunnskapen og informasjonen tett til sitt eget bryst. Nå er det deling av informasjon og samarbeid på tvers som er viktig, forteller AP-politikeren.

Dette og masse mer kan du høre i den nyeste episoden av podcasten ‘De som bygger det nye Norge’.

Dette er spennende fordi:

  • Else-May tenker fremoverrettet, skarpt og provoserende, men samtidig forstår politikken i dette.
  • Det politiske aspektet i den digitale transformasjonen er av stor betydning.

I denne episoden vil du lære:

  • Hvilken posisjon politikken kan ta i den digitale transformasjonen.
  • Hvordan man kan bygge internasjonale selskaper ved hjelp av samarbeid.
  • Det viktigste rådet fra Else-May ville gitt andre politikere for å være offensive for fremtiden.