Paneldebatt

Ser frem til å være i panel med Henrik Thune og Per Fugelli på Bratteli seminaret den 11/01 i Litteraturhuset i Oslo.