BESTILL FOREDRAG

LØFT BLIKKET, FORSTÅ DYNAMIKKEN, LÆR Å STYRE I KAOS

Året 2023 blir et kriseår, med dårlig sikte og stormer i kø. Men det er nettopp derfor det er viktig å løfte blikket, se de lange linjene, og innrette seg etter dem på en måte som skaper nye muligheter. Det er store muligheter i 2023 for de som løfter blikket. Jeg vil gjerne hjelpe bedrifter og organisasjoner med å løfte blikket og se konkrete muligheter, både ved å gi ny kunnskap, koble på tvers av fag og bransjer, og ved å gi konkrete eksempler på prosjekter som passer best til nettopp dere, her og nå. Jeg tror at fremtiden kommer raskt til oss, og at vi har et demokratisk ansvar for å handle aktivt i den transformasjonen som berører oss alle. Dette synes jeg er et oppdrag verdt å snakke om!

Jeg har jobbet mye og dypt med utvikling av teknologi og forstår godt teknologiens endringskraft. Samfunnet vårt er i kontinuerlig endring og denne transformasjonen akselerer. Vi har sett flere sorte svaner (hendelser som er lite sannsynlige men har ekstrem effekt på våre liv, samfunn og bransjer) i det siste 3 år – Korona, Ukraina, Klima, Varekjeder, Ressursmangel, Energikrise, og mer. Dette er bare forsmak på en verden som er mye mer volatil, usikker, kompleks og tvetydig enn før. 

Det er to megakrefter bak alle disse endringene, og det er digitalisering og bærekraft. Innen digitalisering er det viktig å forstå den fjerde industrielle revolusjonen og hvordan den skaper rom for nye forretningsmodeller drevet på data, og hva AI vil bety i konkrete prosjekter i hver bransje. Innen bærekraft er det viktig å forstå at det er snakk om tre dimensjoner: E for Environment, S for Society, G for governance, og oversette de 17 mål som ofte innebærer vanskelige prioriteringer i konkrete muligheter, avhengig av selskapets og organisasjonens mål, verdier, erfaring, økosystem og historie. 

Det er også viktig å forstå at Norge har noen unike muligheter og unike behov som kan drive innovasjon i riktig retning her, og at det kreves en growth mindset hos våre politikere og byråkrater, som er villig til å investere på en modig og retningsbevisst måte. Det dreier seg også om ny data-politikk, og statens rolle som innovatør og entreprenør i en virtuell verden som blir like reell som den fysiske.

Det er et tredje område som jeg tror vi må snakke mer om, og det er robusthet. Vi snakker om endring og omstilling, men vi har ikke tatt til oss de nye ledelsesverktøy for å lede gjennom transformasjon, som kreves for å få med organisasjonene på en reise med usikkert utfall og nye risiki. Dette krever bevissthet rundt avstandsledelse og hybrid arbeidsliv, men enda mer om strategier i en uforutsigbar verden, når prediksjoner og framskrivninger ikke lenger virker. Det dreier seg om å institusjonalisere livslang læring på en effektiv og lett måte, som inkluderer alle og ikke bare de med mest data forståelse og utdanning. 

Dette resulterer i seks nye foredrag: