Ny teknologi forandrer verden i en fykende fart. Det skaper nye muligheter for den fattige og de som klarer å henge med, og utfordringer for dem som ikke gjør det.

 https://strommestiftelsen.no/ny-teknologi-vil-gi-fattige-drommene-tilbake

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *