Høydepunkter fra fire år med Kif-komiteen

Det vanker både skryt og selvkritikk fra utgående medlemmer i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.