Fagbladet Kommunikasjon

Publisert i Fagbladet Kommunikasjon Januar 2018

– Innen et år kan både formidling og analyse ha endret seg mye i kommunikasjonsbransjen, mener Silvija Seres. Seres har en doktorgrad i matematikk fra Oxford og bred ledererfaring fra næringslivet, er en aktiv investor flere teknologiselskaper og styremedlem hos blant annet Nordea og NRK. Hun tror nysgjerrighet, tverrfaglighet og evnen til å kunne drøfte ulike teknologier blir viktig for kommunikatører.

– Nå ser vi minst tolv ulike teknologiske revolusjoner samtidig, sier Seres. Hun kaller det ”Gutenberg-øyeblikk” – teknologi som kan komme til å endre samfunnet med like stor kraft som boktrykkerkunsten gjorde. – Teknologien endres i eksponentiell fart. I dag har den rå kraften til digital infrastruktur blitt så stor at vi ikke klarer å forstå det.

Mens for eksempel kunstig intelligens og virtuell virkelighet vil påvirke kommunikatørenes arbeidsmåte direkte, vil det være nødvendig å kommunisere om og hjelpe samfunnet å forstå konsekvensene og rekkevidden av fremskritt innen eksempelvis smarte byer og bioinformatikk. – Til sammen endrer denne utviklingen hvordan vi jobber, lever og kommuniserer. Derfor tror jeg alle som jobber med kommunikasjon må forstå alle disse verktøyene på et overordnet nivå. Vi klarer ikke å forstå hvilke konsekvenser teknologien vil få for evnen vår til å analysere og kommunisere. Derfor er det problematisk å avskrive noen av teknologiene.

– Kommunikasjonsfolk må våge seg mye lengre ut i teknologifeltet enn hva de tidligere har oppfattet som nødvendig, sier Seres. – Det er ikke nok å lære å kode – du må forstå de ulike teknologiene godt nok til å kunne se hvilke muligheter de kan gi. Da er det viktig å være tverrfaglig. Hun mener alle kan bli teknologer på et eller annet plan. – Hvis vi bare importerer unge mennesker med digitale instinkter, kommer de også til å bli utdaterte etter 5 eller 10 år.

Virksomheter kan møte digitaliseringen på tre måter: Effektivisering, forretningstransformasjon og samfunnstransformasjon.

– Det er helt nødvendig å effektivisere. Men å fortsette å gjøre det samme som du gjør i dag, bare raskere, billigere og bedre hjelper deg ikke nødvendigvis på lang sikt, mener Seres.

– Kanskje du må jobbe på helt nye måter og bruke helt nye kanaler.

Siden verden endrer seg så fort må man kanskje ta en mye mer proaktiv rolle. Det kan være å gå fra å være en informasjonskilde eller kriseløser til å være en som klarer å utfordre alle relevante interessenter før de skjønner at problemer kan oppstå.

For det tredje må du forstå hvilke konsekvenser digitalisering har for samfunnsutviklingen.

– Facebooks forretningsmodell legger til rette for likes-tyranni, ekko-kammere og falske nyheter, som i sin tur driver populisme og nasjonalisme. Informasjonstilgangen vår styres av algoritmer, preferansene våre styres av algoritmer, og det er utrolig viktig å forstå at mange valg er kodet inn i disse prosessene, sier Seres. Hun oppfordrer virksomheter til å tenke nytt om sin egen rolle i samfunnet, og forsøke å måle relevans på andre måter enn gjennom likes og klikk. Teknologien gir i tillegg virksomheter mulighet til å virkelig tolke sitt publikum.
– Med det følger et nytt samfunnsansvar, sier Seres. 

Faktaboks: 12 Gutenberg-øyeblikk

Silvija Seres mener alle kommunikatører bør kunne litt om disse teknologiene:

Kunstig intelligens og stordata

Robotisering og automatisering

Bioteknologi, syntetisk biologi og bioinformatikk

Energi, smarte byer og smarte hus

3D-printing og nanoteknologi

Nettverk og sensorer

Digital medisin

Fintech, regtech og edtech

Virtuell virkelighet og utvidet virkelighet

Genetikk

Transport og droner

Blokk-kjede-teknologi