Er norske byer lite nytenkende, eller er vi bare for dårlige til å vise hva vi faktisk kan?

Tidligere New York-ordfører og en av verdens mest kjente forretningsmenn, Michael Bloomberg, er en stor pådriver for innovasjon i offentlig sektor. Nylig arrangerte han konkurransen «Ordførernes Utfordring». 155 europeiske byer kjempet om tittelen «Europas mest innovative». Bare Trondheim deltok fra Norge. Oslo glimret ved sitt fravær.

Silvija Seres, President Polyteknisk Forening
Publisert i Aftenposten 26. April 2015

Tre klare trender:

Som dommer ble jeg imponert over byenes evne til effektiv nyskapning, og overrasket over tre klare trender:

  1. På tvers av alle regioner er det byene med størst andel immigranter som viser størst innovasjonsvilje.
  2. Alle land jobber best med det de er mest bekymret for. Sør-Europa trenger økonomisk reform og å løse ungdomsarbeidsledighet; Vest-Europa må takle eldre- og fedmebølge; Sentral-Europa jobber med transport og smarte byer; Øst-Europa prøver å skape lokalpolitiske strukturer for å gjenvinne befolkningens samfunnsengasjement; Nord-Europa søker effektive energiløsninger og rent miljø.
  3. Lokal innovasjon fungerer best når den drives av enkle mål og verdier, ikke av ressurstilgang eller prosesser. Flaskehalsen er ikke penger, men menneskenes motivasjon.

De beste problemløserne

Et premiss for konkurransen var at den beste ideen, ikke det største problemet, skulle vinne. Barcelona vant med et prosjekt der sosiale medier aktiviserer eldre. Andre finalister løste andre problemer:

Britiske Kirklees vil bygge en digital delingsplattform for offentlige og private ressurser.

Warszawa vil gi en bedre, miljøvennlig hverdag for synshemmede i offentlige rom.

Athen vil motivere frivillige og lokale virksomheter til å øke byens praktiske gjennomføringsevne.

Stockholm vil redusere forurensning gjennom en substans som omdanner organisk avfall og karbon til plantegjødsel.

Formidler ikke godt nok

Hva med norske byer? At det kun stiller én norsk deltager, setter oss langt bak i nok en internasjonal innovasjonskonkurranse. Men dette et ikke et riktig bilde av Norge. Vi er et svært innovativt land, men jeg tror vi ikke formidler det godt nok.

Annerledeslandet Norge gjemmer seg når det kommer til nytenkning. Vi kopierer, når vi heller bør gjøre det vi kan best og vil mest.

Oslo kan enten være lille Stockholm, eller bruke sin egenart til å skape et av de tydeligste by-uttrykkene i verden: byen som er grønn og blå, kortreist og trygg, familievennlig og fortsatt full av ungdommelig opprør og endringsvilje.

I internasjonale målinger fremstår det at Oslo leverer en eksepsjonell livskvalitet, men byen er ikke synlig nok og kjent nok.

Bloomberg-konkurransen viser at innovasjon kan fungere på dugnad, men bare hvis den bygger på reell problemforståelse, globale fortrinn og lokale ambisjoner.

Våre byer må spisse nyskapning på norsk, med lokal dialekt. Og vi må snakke stolt om det som gjøres.

 

Last ned som PDF

Link