Sterke røster blant våre næringslivsledere hevder at digitalisering egentlig ikke dreier seg om teknologi. Det ville vært fint. Men det er dessverre feil.

https://www.dn.no/avisen/dn-2017-06-23/36

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *