Links

KÅRING: De 25 mest innflytelsesrike på internett i Norge

Dette er menneskene som får deg til å tenke og handle på andre måter enn det du ellers ville ha gjort gjennom digitale medier. http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/de-25-mest-innflytelsesrike-pa-internett-i-norge/3423353677.html

NITO filmen

Jentene trengs i teknologiske fag – Det kan ikke sies for mange ganger; jenter trengs i teknologifagene! Samfunnet må øke innsatsen for å motivere jenter til å velge å bli ingeniør og teknolog, sier president i NITO Trond Markussen.   https://www.nito.no/aktuelt/2017/3/-jentene-trengs-i-teknologiske-fag/