Adas arv og vår mulighet

Silvija Seres, oktober 2015

I disse dager er det 200 års jublieum for Ada Lovelace, verdens første programmerer. Vi minnes og feirer sentrale kvinnelige datapionerer og dataforskere, men setter også fokus på manglende kjønnsbalanse i faget.

I den vestlige delen av verden utgjør kvinner langt mindre en 20% av alle studenter og ansatte i databransjen. Altfor få kvinner i vår del av verden tror at IT er noe for dem. Men det er ikke slik over hele verden. For eksempel, i India, Malaysia og flere øst-Europeiske er det en betydelig større andel av kvinner i databransjen. Antakelig spiller økonomien en større rolle i yrkesfag hos kvinner i disse land, på linje med jobbens familievennlighet og trygghet. Det er også mindre stigmatisering av selve faget, da det ikke oppfattes som “ufeminint” å være god i data eller realfag generelt.

Vi bør og kan endre balansen hos oss også. Bredere mangfold og kjønnsbalanse er unektelig bra for IT bransjen. Noen mener det fra et rettferdighetsperspektiv, og noen fra et produktivitets- og kreativitetsperspektiv. Jeg er enig med begge grupper, men er mest opptatt av det fordi IT bransjens største vektbegrensning både i Norge og globalt ligger i stadig større underskudd av tilgjengelige talenter, og hverken databransjen eller vår digitaliserte verden har råd til å la være å sette i sving alle skarpe ressurser.

Og da må vi fri bedre til kvinnene, og markedsføre yrket på en mer attraktiv måte. Det er svært mange gode grunner til at kvinner skal like sin data-relatert jobb. Kvinner ønsker jobber som gir en forutsigbar, fleksibel og god karriere, og da er IT et bra valg. Kvinner ønsker allsidighet i oppgavene sine, og IT er bedre enn sitt rykte også her. Med IT er det lett å flytte på seg, og man stivner ikke til i yrket sitt, siden man jobben krever livslang læring. IT bransjen trenger flere gode prosjektledere og ledere, og kvinner er gode på dette. Og snart skjønner også norske styrer nødvendigheten av å ha et godt teknologisyn for strategisk toppledelse.

Vi må benytte denne muligheten til å hjelpe bade jenter som skal velge utdanning, unge kvinner som star foran sitt første jobbvalg, og eldre kvinner som star over mulige karriereskift, å innse alle de fordelene det innebærer å jobbe med IT. Vi må få frem flere positive dimensjoner av IT yrket: kreativitet, allsidighet, globale samfunnsperspektiver, estetikk, samarbeid. Vi må bli bedre på målrettet rekruttering av kvinner både til IT studier og til IT jobber. Vi må formidle bedre rundt hva IT jobber egentlig innebærer. Vi må tydelig vise like store forventninger, også i IT, til jenter som gutter.   

Last ned som PDF